Liście buraków

24 grudnia 2016 admin 0

Liście buraków są także dobrą paszą w okresie jesiennym. W stanie świeżym można je skarmiać tylko podczas zbioru buraków i zaraz po zbiorze, pozostałe zaś […]

Gardło

21 grudnia 2016 admin 0

Gardło jest następnym po jamie gębowej odcinkiem przewodu pokarmowego. Ściany jego utworzone są z mięśni. Dzięki skurczom mięśnie te przesuwają uformowane kęsy do przełyku. Czynność […]

Brak aminokwasów w paszy

21 grudnia 2016 admin 0

Brak w białku paszy pewnych niezbędnych aminokwasów uniemożliwia przetworzenie go na białko zwierzęce. Ponieważ pasze roślinne charakteryzuje zazwyczaj brak niektórych aminokwasów, muszą więc być one […]

Kiszonka z dodatkiem mocznika

18 grudnia 2016 admin 0

Kiszonka z dodatkiem mocznika przeznaczona jest wyłącznie dla dorosłego bydła i owiec oraz ewentualnie dla starszej młodzieży, w wieku powyżej pół roku. Z uwagi na […]

Białko

6 grudnia 2016 admin 0

Białko zawarte w paszy jest najważniejszym materiałem do budowy ciała zwierzęcia i wytwarzanych przez nie produktów, jak mleko, jaja, wełna itp. Aby zwierzę mogło budować […]

Kręgosłup

5 grudnia 2016 admin 0

Kręgosłup jest zbudowany z kręgów i stanowi główną oś szkieletu, z którą połączone są: czaszka, kończyny przednie i tylne oraz żebra. Szereg kręgów w całym […]

Układ mięśniowy

5 grudnia 2016 admin 0

Układ mięśniowy powoduje ruchy kośćca, a przez to umożliwia poruszanie się zwierzęcia. Układ ten utworzony jest z mięśni zbudowanych z tkanki mięsnej i łącznej W […]

Pastwisko

4 grudnia 2016 admin 0

Pastwisko jest użytkiem zielonym o zwartym poroście traw, motylkowych (zwłaszcza koniczyn) i innych roślin. Wypas na odpowiednio pielęgnowanym pastwisku jest podstawowym i naturalnym sposobem żywienia […]