Białko

Białko zawarte w paszy jest najważniejszym materiałem do budowy ciała zwierzęcia i wytwarzanych przez nie produktów, jak mleko, jaja, wełna itp. Aby zwierzę mogło budować lub odbudowywać białko swojego ciała, musi otrzymać odpowiednią jego ilość w paszy. Tłuszcze, węglowodany ani sole mineralne, podawane nawet w nadmiarze, nie mogą być przetwarzane na białko organizmu zwierzęcego. Jedynie u przeżuwaczy pewne substancje zawierające azot, jak mocznik czy amoniak, mogą częściowo zastąpić białko paszy dzięki temu, że drobnoustroje żyjące w ich żwaczu przetwarzają te substancje na białko swego ciała, po czym są trawione w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego.

Białko zbudowane jest ze związków prostych, zwanych aminokwasami. W poszczególnych rodzajach pasz znajduje się białko złożone z nieco odmiennych aminokwasów. Największa różnica występuje między białkiem zwierzęcym a roślinnym, które często nie zawiera wszystkich niezbędnych zwierzęciu aminokwasów, ma więc niską wartość, jest niepełnowartościowe. Białko zawierające dostateczną ilość wszystkich aminokwasów potrzebnych zwierzęciu nazywa się białkiem pełnowartościowym.