Brak aminokwasów w paszy

Brak w białku paszy pewnych niezbędnych aminokwasów uniemożliwia przetworzenie go na białko zwierzęce. Ponieważ pasze roślinne charakteryzuje zazwyczaj brak niektórych aminokwasów, muszą więc być one uzupełniane paszami pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie w żywieniu świń i drobiu, rosnącej młodzieży, samic ciężarnych oraz krów wysokoprodukcyjnych należy zwrócić uwagę na stosowanie pasz pełnowartościowych, których białko zawiera wszystkie niezbędne zwierzętom aminokwasy. U przeżuwaczy niezbędne aminokwasy są wytwarzane przez bakterie żwacza, dlatego dla tych zwierząt wartościowość białka paszy ma mniejsze znaczenie. W żywieniu przeżuwaczy, jak również koni, nie stosuje się pasz pochodzenia zwierzęcego.

Najbardziej wartościowe białko roślinne występuje w trawie pastwiskowej i w zielonkach. Po zmieszaniu różnych pasz o białku niepełnowartościowym uzupełniają się one wzajemnie i wartość białka takiej urozmaiconej dawki jest zwykle wysoka. Pasze zawierają różne ilości białka, dlatego mówi się o paszach wysokobiałkowych i niskobiałkowych.