Budowa i czynności organizmu zwierząt

Ciało zwierząt zbudowane jest z małych komórek, widocznych tylko pod mikroskopem. Kształt ich jest różny, zależnie od roli, jaką spełniają w organizmie. Jedne są kuliste, inne wrzecionowate, a jeszcze inne spłaszczone lub wreszcie długie i cienkie jak nitka.

Komórka jest najmniejszą i podstawową cząstką żywego organizmu, zdolną do życia i spełniania różnych czynności. Składa się ona z galaretowatej masy, zwanej zarodzią, w której umieszczone jest jądro, zawierające pewne substancje niezbędne do życia komórki. Od zewnątrz otoczona jest zagęszczoną warstwą za rodzi, która tworzy błonę komórkową. Komórka oddycha, odżywia się, rośnie i rozmnaża się, a z biegiem czasu starzeje się i umiera. Przykładem obumarłych komórek może być złuszczony naskórek. Komórki podobnie zbudowane i spełniające podobne czynności tworzą tkanki.