Budowa różnych rodzajów tkanek (przekroje)

U zwierząt wyodrębniono cztery rodzaje tkanek: nabłonkową, łączną, mięśniową i nerwową. Każda z tych tkanek spełnia w organizmie inną rolę. Tkanka nabłonkowa. Tkanka ta stanowi zewnętrzną warstwę skóry oraz wszystkich narządów wewnętrznych, chroni więc organizm przed wtargnięciem ciał obcych z zewnątrz. Zbudowana jest z komórek płaskich, wielobocznych, sześciennych, walcowatych lub bryłowatych, ułożonych w jednej lub kilku warstwach, przylegających bezpośrednio do siebie i ściśle zespolonych.