Kręgi piersiowe

1 kwietnia 2016 admin 0

Kręgi piersiowe, żebra oraz łączący je mostek tworzą klatkę piersiową, w której znajdują się tak ważne narządy jak serce i płuca. Od budowy klatki piersiowej […]

Wapń i fosfor

27 marca 2016 admin 0

Wapń i fosfor wchodzą przede wszystkim w skład kości. Niedobór ich powoduje u młodych zwierząt nieprawidłowy rozwój kośćca oraz chorobę zwaną krzywicą. U krów wysokomlecznych […]

Nerki

26 marca 2016 admin 0

W nerkach następuje odfiltrowanie wody i zbędnych składników z włosowatych naczyń krwionośnych i w ten sposób powstaje mocz, który spływa do pęcherza, a stąd wydalany […]

Skurcze serca

25 marca 2016 admin 0

Skurcze serca powodują kolejno po sobie następujące fale krwi, które uderzając o ściany tętnic powodują tzw. tętno. Częstotliwość tętna zależy od gatunku, rasy, płci, wieku […]

Rośliny okopowe

24 marca 2016 admin 0

Rośliny okopowe pastewne są bardzo cenną, smaczną i dietetyczną paszą soczystą, stosowaną w żywieniu zwierząt przede wszystkim w zimie. Kłęby i korzenie okopowych zawierają dużo […]

Narządy czucia

23 marca 2016 admin 0

Narządy czucia, zwane narządami zmysłów, są dość ściśle powiązane z układem nerwowym. Narząd wzroku, czyli oko, ma za zadanie przyjmowanie bodźców w postaci fal świetlnych […]

Chwasty

9 marca 2016 admin 0

Do chwastów zalicza się wszystkie rośliny niepożądane, obniżające wartość pastwiska, o małej wartości pokarmowej, a także zagłuszające rośliny pożądane. Należą do nich między innymi: śmiałek […]