Charakterystyka ważniejszych pasz

Organizm zwierzęcia zbudowany jest ze składników chemicznych pobranych z otaczającego środowiska: tlen pobierany jest z powietrza, a pozostałe składniki – z paszy. Pasze są pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Dostarczają one materiału do budowy organizmu zwierzęcia i do wytwarzania niezbędnej do życia energii. Prawidłowo żywione zwierzęta gospodarskie dobrze rosną i rozwijają się, są zdrowe i wydajne, to znaczy produkują dużo mleka, mięsa, jaj, wełny lub dostarczają siły pociągowej.