Chwasty

Do chwastów zalicza się wszystkie rośliny niepożądane, obniżające wartość pastwiska, o małej wartości pokarmowej, a także zagłuszające rośliny pożądane. Należą do nich między innymi: śmiałek darniowy, skrzyp, wilczomlecz, szczaw, podbiał, rdest. Niektóre z nich, jak: szalej jadowity, naparstnica, lulek czarny, tojad, są nawet trujące dla zwierząt. Chwasty powinny być na pastwisku systematycznie niszczone. W poroście pastwiskowym rozróżnia się rośliny niskie, płożące się lub rozkładające liście tuż nad ziemią, jak np. koniczyna biała, oraz rośliny wysokie, jak kostrzewa łąkowa, tymotka, kupkówka. Przygryzanie najlepiej znoszą trawy niskie, wysokie natomiast o wiele gorzej, ale są one bardzo cenne z uwagi na stosunkowo wysoką wartość pokarmową i dość duże plony. Sposoby pielęgnowania oraz użytkowania łąk i pastwisk zostały podane w podręczniku „Nowoczesna uprawa roślin” na str. 243-255.

Zdarza się nieraz, że rolnicy zbyt wcześnie wypędzają zwierzęta na pastwisko, które jeszcze dostatecznie nie obeschło po roztopach. Powoduje to niszczenie darni, wydeptywanie rozwijających się dopiero traw i roślin motylkowych. Wypas należy zaczynać, gdy rośliny mają 10-15 cm wysokości. W okresie żywienia wyłącznie młodymi zielonkami pastwiskowymi lub polowymi zwierzęta otrzymują zbyt dużo białka, a mało węglowodanów. Aby zachować odpowiedni stosunek tych składników, należy dokarmiać zwierzęta suchymi wytłokami buraczanymi, kiszonką z kukurydzy lub słomą.