Czepiec

Czepiec ma kształt kulisty. Łączy się on ze żwaczem i proces trawienia przebiega w nim podobnie. 0 Księgi mają na błonie śluzowej długie, cienkie fałdy, przypominające swym układem jakby kartki księgi, stąd więc pochodzi nazwa tej części żołądka. Ciągłe ruchy tych fałd powodują rozcieranie treści pokarmowej oraz wyciskanie z niej wody.