Dobrze przygotowana kiszonka

Dobrze przygotowana kiszonka powinna mieć przyjemny zapach, zbliżony do zapachu kwasu chlebowego. Nieprzyjemny, gryzący zapach zgnilizny lub zjełczałego masła wskazuje, że kiszonka zawiera kwas masłowy. Zapach przypominający ocet świadczy o wytwarzaniu się nadmiaru kwasu octowego. Zapach stęchlizny pozwala wnioskować o rozwoju pleśni. Wszystkie te niewłaściwe zapachy świadczą o nieprawidłowym prze-biegu fermentacji mlekowej, czyli o złym zakiszeniu paszy.

Barwa kiszonki powinna być zbliżona do barwy roślin, z których ją przygotowano. Ciemniejsza barwa wskazuje, że temperatura w zbiorniku podczas fermentacji była zbyt wysoka. Najczęściej jest to wynikiem niedostatecznego ubicia zakiszanej masy roślinnej. Barwa jasno- żółta lub zielonkawa świadczy o nadmiarze kwasów.