Esparceta

Esparceta jest wartościową rośliną wieloletnią, nadającą się do koszenia na zielonkę i do wypasania. Daje zazwyczaj dwa pokosy. Przygryzanie i przydeptywanie znosi gorzej, dlatego można ją użytkować jako pastwisko dopiero jesienią. Pod względem wartości pokarmowej dorównuje lucernie i koniczynie. Plon wynosi około 120-200 ą z 1 ha. Ą Seradela jest dobrą i wartościową paszą. Jest rośliną jednoroczną. Drewnieje powoli i może być skarmiana nawet w okresie pełnego kwitnienia. Można ją użytkować jako pastwisko, ponieważ dobrze znosi przygryzanie i przydeptywanie. Najczęściej jest wysiewana jako poplon ścierniskowy i wówczas można ją spasać jesienią, gdy zaczyna brakować pasz zielonych. Plon z 1 ha wynosi 100-200 ą. 0 Łubin pastewny zwierzęta jedzą chętnie. Uprawa jego jest szeroko rozpowszechniona na glebach lekkich. Drewnieje powoli i dlatego zwierzęta mogą być nimi karmione przez dłuższy okres. Wysiewany jest zwykle jako poplon lub międzyplon (wsiewka). Plon z 1 ha wynosi około 140-200 ą zielonej masy. Łubinu gorzkiego nie należy uprawiać na paszę, ponieważ zawiera trujące substancje (alkaloidy).