Gruczoły mleczne i mleko

Silny rozwój gruczołów mlecznych następuje u samic dopiero pod koniec okresu pierwszej ciąży. Gruczoły te, zwane u zwierząt wymieniem, wytwarzają mleko, które jest pełnowartościowym i pierwszym pokarmem młodego zwierzęcia. W wymieniu rozróżniamy: tkankę gruczołową, która wytwarza mleko, tkankę łączną, która podtrzymuje tkankę gruczołową, oraz przewody wyprowadzające mleko, zakończone strzykami. Całość okryta jest skórą.