Ilość kiszonki dla poszczególnych gatunków zwierząt na okres żywienia zimowego

Ilość kiszonki dla poszczególnych gatunków zwierząt na okres żywienia zimowego do 60°, w środowisku odpowiednio wilgotnym (70-80% wody), kwaśnym (do 3,5 pH) i bez dostępu powietrza (tlenu). Podobne reakcje chemiczne zachodzą np. podczas kwaśnienia mleka, kiszenia kapusty, ogórków itp. Aby otrzymać dobrą kiszonkę dla zwierząt, należy przede wszystkim stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi bakterii fermentacji mlekowej. Jednocześnie z bakteriami kwasu mlekowego dostają się razem z masą zieloną inne rodzaje bakterii, które także rozpoczynają swoją działalność i powodują psucie się kiszonki. Do takich należą bakterie kwasu octowego, potrzebujące do swego rozwoju tlenu zawartego w powietrzu, oraz bakterie kwasu masłowego, rozwijające się w temperaturze 30-40°, nie znoszące zbyt silnej kwasowości w środowisku (poniżej pH 4,7). zjełczałego masła oraz obrzydliwy smak. Zarówno kwas octowy, jak i masłowy wywołują zaburzenia w czynnościach przewodu pokarmowego zwierząt. Podczas zakiszania pasz należy stworzyć takie warunki, aby zupełnie ograniczyć rozwój bakterii kwasu octowego i masłowego, a dopuścić do rozwoju jedynie bakterii kwasu mlekowego. Usunięcie z masy kiszonkowej powietrza przez dokładne jej ubicie i szczelne przykrycie powoduje wyginięcie bakterii kwasu octowego.