Jakość tłuszczu zwierzęcia

Jakość tłuszczu zwierzęcia może ulegać zmianom pod wpływem żywienia. Jeśli przez dłuższy czas otrzymuje ono jeden rodzaj tłuszczu w paszy, to wytwarzany przez nie tłuszcz upodobni się do tłuszczu skarmianego: np. świnie żywione jęczmieniem będą miały słoninę twardą, natomiast w wyniku skarmiania kukurydzy słonina będzie miękka i mazista. Zawartość tłuszczu w paszach waha się w szerokich granicach. Najuboższe w tłuszcze są korzenie i bulwy roślin okopowych, które mają go zaledwie około 0,1%. Najwięcej tłuszczu zawierają nasiona roślin oleistych, jak len, rzepak, słonecznik (do 45%). Dużo tłuszczu znajduje się także w paszach pochodzenia zwierzęcego, jak mączki rybne i mięsno- kostne. Ziarna zbóż i nasiona roślin strączkowych zawierają od 2 do 5% tłuszczu