Kiszenie ziemniaków

W gospodarce paszowej szczególne znaczenie ma kiszenie ziemniaków, ponieważ umożliwia zmniejszenie o połowę strat w porównaniu z po-wstającymi podczas przechowywania w kopcach i piwnicach. Zakiszone po uparowaniu ziemniaki można przechowywać bez strat przez okres letni, a nawet przez cały rok następny. Jednocześnie zaoszczędza się na robociźnie, gdyż kopcowanie i parowanie codziennych dawek jest czasochłonne i kosztowne. Kiszonka z parowanych ziemniaków jest dobrą paszą dla trzody chlewnej i bydła. Przygotowanie jej bardzo ułatwia zastosowanie tzw. kolumny parnikowej, składającej się z kotła do wytwarzania pary, z parników połączonych rurami z kotłem, z płuczek oraz z gniotownika. Kolumna parnikowa płucze, paruje i ugniata ziemniaki przeznaczone do zakiszania. Duże kolumny parnikowe, o wydajności 1500- -2000 kg ziemniaków na godzinę, mają większe kółka rolnicze lub międzykółkowe bazy maszynowe. Hodowcy, którzy chcą ułatwić sobie i przyspieszyć pracę przy zakiszaniu ziemniaków, powinni zwrócić się w sprawie wypożyczenia kolumny parnikowej do zarządu miejscowego kółka rolniczego albo do zootechnika lub agronoma gromadzkiego. Katalogowy koszt wypożyczenia kolumny parnikowej wynosi obecnie dla udziałowców kółka rolniczego 90 zł za godzinę, dla innych – 108 zł, przy czym ceny mogą wahać się w granicach 10% zależnie od miejscowych warunków (np. odległość, transport węgla itp.). Aktualny cennik usług powinien znajdować się w kółku rolniczym.

Ziemniaki można parować również w skrzyniach umieszczonych na wozach, którymi dowozi się je do źródła pary, np. do pobliskiej fabryki, która ma nadmiar pary wodnej. Parowanie jednej skrzyni o zawartości około 10 ą trwa blisko 1 godzinę. Uparowane ziemniaki po złożeniu do zbiornika dokładnie się ubija. Do kiszenia ziemniaków najlepsze okazały się obmurowane rowy głębokości około 1,5 m, o dnie szerokości 1 m i górnej rozstawie ścian około 1,5-2 m. Ziemniaki można zakiszać z zielonkami wysokobiałkowymi, np. z młodą lucerną lub koniczyną. Dodatek śruty zbożowej podnosi wartość takiej kiszonki. Ocena jakości kiszonki. Przed zadaniem zwierzętom jakiejkolwiek paszy należy dokładnie zbadać jej jakość, zwracając uwagę na jej zapach, barwę i smak oraz strukturę.