Kopyta i racice

Kopyta i racice stanowią okrywę rogową palców zwierzęcia, ochraniającą je przed uszkodzeniem przy stąpaniu. Kopyta wy-stępują u koni, a racice u bydła, owiec, kóz i świń. Kopyto składa się m. in. ze ściany rogowej, podeszwy rogowej i strzałki kopytowej. Ściana rogowa jest silnie rozwinięta i w miejscu połączenia z podeszwą rogową tworzy widoczną linię białą, która powinna być miejscem przybicia podkowy. Wbijanie podkowiaków po wewnętrznej stronie linii białej powoduje uszkodzenie tak zwanej miazgi rozród zwierząt trzymanych stale w pomieszczeniu mało korzystających z ruchu, róg kopytowy i racicowy narasta, a nie ścierany i nie obcinany – powoduje zniekształcenie kończyn, co utrudnia chodzenie. U przeżuwaczy na kościach czołowych istnieją wyrostki kostne, zwane możdżeniami, osłonięte pochwą rogową. U samic, a szczególnie u krów, na rogach są widoczne pierścienie, zwane rogowymi lub głodowymi. W okresach ciąży, kiedy duża ilość składników pokarmowych dostarczanych w paszy jest zużywana na rozwój płodu i nie dochodzi z krwią do rosnącej puszki rogowej, powstają w niej zagłębienia. Zjawisko to wykorzystuje się do obliczania wieku krów. Przyjmując, że krowa corocznie miała cielę, dodaje się do liczby pierścieni 2Va roku, jako przeciętny wiek jej pierwszego ocielenia w ten sposób ustala się wiek zwierzęcia. Na przykład 8 pierścieni głodowych + 2V2 roku wskazuje, że krowa ma ponad 10 lat. Jałowienie utrudnia dokładniejsze określenie wieku krowy. Pierścienie w okresach jałowizny bywają dwukrotnie szersze.