Kręgi piersiowe

Kręgi piersiowe, żebra oraz łączący je mostek tworzą klatkę piersiową, w której znajdują się tak ważne narządy jak serce i płuca. Od budowy klatki piersiowej i jej kształtu w znacznym stopniu zależy rozwój tych narządów. Im większa jest objętość klatki piersiowej, tym większe jest serce i płuca, tym intensywniejszy obieg krwi i oddychanie. Długość żeber, ich rozstawa i stopień wygięcia wpływają na to, czy klatka piersiowa jest prawidłowa wysklepiona, dość głęboka i odpowiednio długa. Jeżeli żebra rozchodzą się od kręgosłupa na boki pod kątem zbliżonym do prostego i tworzą duże wy- sklepienie, 1p klatka piersiowa jest szeroka i pojemna. Zwierzęta o wąskiej i płytkiej klatce piersiowej łatwo zapadają na choroby, a szczególnie na gruźlicę płuc. Dłuższe przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, zwłaszcza młodych zwierząt, przyczynia się do prawidłowego rozwoju klatki piersiowej.