Kręgosłup

Kręgosłup jest zbudowany z kręgów i stanowi główną oś szkieletu, z którą połączone są: czaszka, kończyny przednie i tylne oraz żebra. Szereg kręgów w całym kręgosłupie tworzy kanał, w którym mieści się rdzeń kręgowy. Do wyrostków kręgów są przyczepione mięśnie, ścięgna i wiązadła.

W kręgosłupie rozróżnia się kręgi: szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe i ogonowe. Stosunkowo luźne połączenie kręgów umożliwia giętkość i elastyczność kręgosłupa. Najbardziej ruchome są połączenia między kręgami szyjnymi, dlatego najswobodniejsze ruchy wykonuje zwierzę szyją. Wyrostki kolczyste pierwszych 10 kręgów piersiowych tworzą kłąb. Kręgi lędźwiowe stanowią rusztowanie, na którym zawieszone są narządy jamy brzusznej, a szczególnie przewód pokarmowy, odznaczający się dużym ciężarem. Kręgi krzyżowe zrastają się, tworząc jedną kość krzyżową, która wspólnie z kośćmi miednicy ochrania narządy tylnej części jamy brzusznej.