Krwinki czerwone

Krwinki czerwone powstają w szpiku kostnym. Znajduje się w nich czerwony barwnik, zwany hemoglobiną, który zawiera żelazo i łatwo łączy się z tlenem. Zadaniem krwinek czerwonych jest dostarczanie tkankom tlenu i odprowadzanie z nich dwutlenku węgla. Ilość ich jest zależna od gatunku zwierzęcia, od wieku, płci, stanu odżywiania i stanu zdrowia, np. u samców bywa ich więcej niż u samic, u cieląt więcej niż u dorosłego bydła itp. Ilość krwinek czerwonych w 1 mm3 krwi waha się w granicach od 2,8 miliona – u kur, do 7,4 miliona – u świń. Znaczne zmniejszenie ich ilości może nastąpić- u zwierząt żywionych paszami o zbyt małej zawartości białka albo żelaza, przy długotrwałych wyczerpujących chorobach zakaźnych i pasożytniczych oraz w wyniku krwotoku. Krwinki białe są większe od czerwonych i nie zawierają barwnika występują we krwi w znacznie mniejszej ilości niż czerwone (średnio 5 tys. w 1 mm ). Spełniają one w organizmie czynności obronne – mają zdolność pochłaniania i trawienia bakterii i dlatego występują zwykle w dużych ilościach tam, skąd grozi organizmowi niebezpieczeństwo, gdzie zaczyna rozwijać się choroba. Ropa wyciekająca z zakażonej rany składa się przeważnie z obumarłych białych krwinek, które zginęły w czasie zwalczania bakterii. Krew spełnia zatem w organizmie wiele czynności, z których najważniejsze są: przenoszenie składników pokarmowych z przewodu pokarmowego do tkanek całego organizmu % przenoszenie zbędnych produktów przemiany materii z komórek i tkanek do narządów wydalniczych 0 przenoszenie tlenu z płuc do wszystkich komórek i tkanek oraz dwutlenku węgla z komórek i tkanek do płuc # ochrona organizmu przed atakującymi drobnoustrojami, ich jadami i innymi szkodliwymi czynnikami O przenoszenie substancji zwanych hormonami, które regulują różnorodne czynności organizmu (patrz ogólne wiadomości o gruczołach dokrewnych i hormonach) utrzymanie stałej temperatury ciała itp.