Kształt kości

Kształt kości dostosowany jest do spełnianych przez nie czynności. Kości długie, rurowate, występujące w kończynach, mają wewnątrz jamę szpikową, wypełnioną szpikiem kostnym, który wytwarza krwinki czerwone. Rurowata budowa zapewnia dużą wytrzymałość kości na obciążenie, a jednocześnie powoduje obniżenie ich ciężaru. Kości płaskie chronią narządy.