Liście buraków

Liście buraków są także dobrą paszą w okresie jesiennym. W stanie świeżym można je skarmiać tylko podczas zbioru buraków i zaraz po zbiorze, pozostałe zaś należy zakiszać. Liście buraków, szczególnie cukrowych, razem z tzw. główkami są paszą wysokowartościową – zawierają dość dużo białka oraz cukru. Skarmiane w nadmiernych ilościach lub zanieczyszczone ziemią powodują u krów biegunki i spadek mleczności. Dzienna ich dawka dla krowy nie powinna przekraczać 30 kg. W tym czasie w celu zapobieżenia biegunkom daje się kredę szlamowaną. Przed zadaniem należy liście możliwie dokładnie oczyścić z ziemi przez przetrząsanie widłami – gdy są suche, bądź przez przemycie wodą.

W okresie żywienia zielonkami należy przestrzegać następujących zasad: # zielonki zbierać w początkach kwietnia im są starsze, tym więcej zawierają włókna, a mniej białka, witamin i soli mineralnych zielonki skarmiać zaraz po skoszeniu przetrzymywane zagrzewają się, fermentują i wywołują wzdęcia przy zielonkach wysokobiałkowych, jak lucerna, koniczyna itp., dodatkowo dawać słomę, wytłoki suche i inne pasze suche węglowodanowe o małej zawartości białka.