Lucerna

Lucerna jest jedną z najcenniejszych roślin pastewnych. Jest to roślina wieloletnia, uprawiana przez 5-6 lat na specjalnych plantacjach, zwanych lucernika- mi. Daje 3-4 pokosy rocznie. Trzeba przestrzegać właściwego terminu zbioru, gdyż stosunkowo szybko drewnieje. Lucerna zawiera dużo łatwo strawnego białka oraz soli mineralnych i witamin, jest doskonałą paszą dla bydła, owiec, świń i koni. Nie znosi przydeptywania i przygryzania, dlatego nie należy lucernika użytkować jako pastwiska. Plony zielonej masy wynoszą do 400 ą z 1 ha. Najbardziej przydatnym gatunkiem w Polsce jest lucerna mieszańcowa.