Mączki

Mączki stosuje się prawie wyłącznie w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Prosięta mogą otrzymywać do 20 g na sztukę dziennie, dorosłe – najwyżej 400 do 500 g. Niektórzy rolnicy dają mączkę zwierzęcą również koniom i krowom trzeba pamiętać, że dawka dla nich nie może przekraczać 700 g na sztukę dziennie. Prawie cała produkcja mączek jest jednak zużywana do omówionych poprzednio przemysłowych mieszanek paszowych. W celu uzupełnienia niedoborów w dawkach pokarmowych soli mineralnych oraz witamin, jak również dostarczenia substancji wpływających na lepsze wykorzystanie pasz, zwiększenie przyrostów i ogólną poprawę kondycji przemysł paszowy produkuje preparaty witaminowo- antybiotykowe, antybiotykowo-mineralne oraz dodatki mineralno-witaminowo-antybiotykowe typu Mikro i Polfamix. Preparat witaminowo-antybiotykowy dla cieląt nosi nazwę Bowitan, a dla prosiąt Suwitan. Mieszanka mineralna MM przeznaczona jest dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, a Mikrofos dla bydła.

Do pasz treściwych produkowanych w gospodarstwie rolnym należą ziarna zbóż pastewnych i nasiona roślin motylkowych. Ziarno zbóż jest paszą tuczącą, nadaje się więc do produkcji mieszanek treściwych, przeznaczonych do tuczu trzody chlewnej oraz opasu bydła i owiec. Wskazane jest śrutowanie ziarna i wymieszanie go z paszami treściwymi, zawierającymi więcej białka. Skarmiać należy tylko ziarno „wypocone”, tzn. w kilka tygodni po sprzęcie z pola. Świeże ziarno powoduje wzdęcia, kolkę oraz ochwat koni.

Pszenica i żyto są to cenne zboża konsumpcyjne i z uwagi na braki na rynku nie powinny być stosowane w żywieniu zwierząt, lecz tylko poślad żytni i pszenny, otrzymywany przy oczyszczeniu tych zbóż. Wartość pośladu żytniego jest zbliżona do wartości jęczmienia z tym, że zawiera więcej białka, a mniej włókna. Poślad pszenny ma zastosowanie w żywieniu drobiu.