Mięśnie szkieletowe

Mięśniami szkieletowymi nazywa się te, których końce są przyczepione do kości. Pod mikroskopem widać na nich poprzeczne prążki, dlatego też nazwano je mięśniami poprzecznie prążkowanymi. Kurczą się one zależnie od woli zwierzęcia.

Mięśnie gładkie oglądane pod mikroskopem nie wykazują poprzecznych prążków. Skurcze ich są niezależne od woli zwierzęcia. Powodują one np. ruchy jelit, zwane robaczkowymi, umożliwiające przesuwanie się treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym.

Mięsień sercowy pod względem budowy podobny jest częściowo do mięśni poprzecznie prążkowanych, a pod względem czynnościowym zbliżony jest do mięśni gładkich, gdyż komórki jego kurczą się niezależnie od woli zwierzęcia (skurcze serca).