Narządy czucia

Narządy czucia, zwane narządami zmysłów, są dość ściśle powiązane z układem nerwowym. Narząd wzroku, czyli oko, ma za zadanie przyjmowanie bodźców w postaci fal świetlnych i przekazywanie powstałych w nim pobudzeń (podniet, impulsów) do kory mózgowej, gdzie są one przetwarzane na wrażenia wzrokowe. W uchu mieszczą się narządy słuchu i równowagi, mające za zadanie przyjmowanie bodźców dźwiękowych w postaci fal głosowych i przekazywanie powstałych impulsów do mózgu, gdzie są przetwarzane na wrażenia słuchowe. Narząd równowagi znajduje się wewnątrz ucha zadaniem jego jest informowanie o odchyleniach ciała od normalnej pozycji w celu wytworzenia odpowiedniej reakcji organizmu. Narząd węchu mieści się w błonie śluzowej nosa. Znajdują się w niej komórki węchowe, odbierające bodźce i przekazujące podniety do mózgu, gdzie są przetwarzane na wrażenia zapachowe. Narząd smaku umiejscowiony jest w kubkach smakowych, znajdujących się w brodawkach językowych. Komórki smakowe odbierają bodźce wywołane substancjami chemicznymi pokarmu oraz napojów i przekazują podniety do mózgu, gdzie powstają wrażenia smakowe. Narząd dotyku stanowią zakończenia nerwów rozmieszczone na całej powierzchni skóry, błon śluzowych itp. Narząd ten przekazuje różnorodne podniety, jak ucisk, zimno, ciepło itp.