Narządy i układy

Narząd jest częścią ciała, która spełnia określone czynności w organizmie i zbudowana jest z różnych tkanek. Narządem jest zatem np. serce, żołądek, oko. Współdziałające ze sobą narządy tworzą układy. skracać, powodując ruchy różnych części ciała i narządów. Z tkanki mięśniowej zbudowane są wszystkie mięśnie, które można podzielić na 3 zasadnicze grupy: szkieletowe, gładkie i mięsień sercowy.