Nerki

W nerkach następuje odfiltrowanie wody i zbędnych składników z włosowatych naczyń krwionośnych i w ten sposób powstaje mocz, który spływa do pęcherza, a stąd wydalany jest na zewnątrz. Mocz zdrowego zwierzęcia jest przezroczysty, koloru jasnego piwa, o zapachu swoistym dla różnych zwierząt. W skład moczu wchodzi woda, stanowiąca około 96%, oraz rozpuszczone w niej związki, jak mocznik, amoniak, sól itp. Skład moczu ulega wahaniom zależnie od ilości i jakości pokarmu, wypitej wody, stanu zdrowia, wykonywanej pracy oraz od wielu innych czynników. Mocz zdrowego zwierzęcia nie powinien zawierać białka. Pojawienie się nawet śladów białka wskazuje na stan chorobowy nerek. Zahamowanie czynności wydalniczych nerek powoduje nagromadzenie się w organizmie szkodliwych substancji, a przede wszystkim mocznika. Substancje te mogą spowodować zatrucie zwierzęcia. Dłuższe zatrzymywanie moczu w pęcherzu również prowadzi do zatrucia, dlatego w czasie pracy koni należy robić postoje, aby mogły one oddać mocz. Konie oddają mocz 5-8 razy dziennie, krowy 5-10 razy, a świnie i owce 2-3 razy.