Niedostatek składników mineralnych w paszach roślinnych

Niedostatek składników mineralnych w paszach roślinnych może być łatwo uzupełniony przez stosowanie tzw. pasz mineralnych, do których zalicza się: kredę szlamową, sól pastewną, mączki zwierzęce – rybną, kostną i mięsno-kostną – oraz specjalne przemysłowe mieszanki pasz mineralnych, jak np. szeroko rozpowszechniona mieszanka MM. jest niewielka. Również zwierzęta nie potrzebują ich dużo, ale niedobór powoduje u zwierząt liczne schorzenia, które ogólnie nazwano awitaminozami. Poszczególne witaminy zostały nazwane kolejnymi literami alfabetu. Witamina A wpływa przede wszystkim na wzrost i płodność oraz na wzrok. Niedostatek jej powoduje zahamowanie rozwoju młodych zwierząt, niewystępowanie rui u samic i brak popędu płciowego u samców. U samic ciężarnych mogą nastąpić poronienia, u kur zmniejszenie nieśności i zanik instynktu wysiadywania jaj. Niedobór witaminy A wywołuje też choroby oczu i tak zwaną kurzą ślepotę, polegającą na ograniczonym widzeniu o zmroku. W okresie żywienia na dobrym pastwisku witamina A może odkładać się w organizmie zwierzęcym jako zapas, głównie w wątrobie, natomiast w okresie zimowym ilość jej w organizmie szybko maleje. Jednak odpowiednie żywienie, np. kiszonkami i dobrym sianem oraz marchwią, zabezpiecza zwierzęta przed awitaminozą.