Ocena jakości ziarna pastewnego

Wartość pokarmowa ziarna zależy nie tylko od gatunku rośliny, lecz w znacznym stopniu także od dorodności, dojrzałości, zdrowotności, zanieczyszczeń i sposobu przechowywania. Dobre ziarno, nadające się bez zastrzeżeń na paszę, powinno mieć gładką powierzchnię, swoistą barwę i połysk charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz przyjemny za-pach. Woń stęchlizny świadczy o zapleśnieniu, woń śledziowa – o porażeniu chorobą zbóż zwaną śniecią. Ziarno ma smak swoisty, trudny do określenia smak słodkawy charakteryzuje ziarno porośnięte, a kwaskowaty – zepsute. Ziarno stare matowieje, nabiera mysiego zapachu oraz gorzkiego smaku. Ziarno powinno być dobrze oczyszczone z nasion takich chwastów, jak kąkol, pszenic, życica odurzająca, a także ze sporyszu, gdyż mogą one spowodować zatrucia, a u samic ciężarnych poronienia.