Okres wydzielania mleka

img

Okres wydzielania mleka, trwający od porodu do zasuszenia, czyli zaprzestania wydzielania mleka, nosi nazwę laktacji i np. u krów trwa przeciętnie 300 dni. Duży wpływ na zdolność wydzielania mleka ma odpowiednie żywienie i pielęgnowanie. Również silny rozwój tkanki gruczołowej wymienia wpływa dodatnio na mleczność. Wymię o dużej ilości tkanki gruczołowej wykazuje przed dojeniem dużą objętość, a po doju jest wiotkie i miękkie. Niekiedy zdarza się, że wymię jest duże, ale mało wydajne, ponieważ silniej rozwinęła się tkanka łączna zamiast tkanki gruczołowej takie wymię po doju ma podobną objętość jak przed dojem. W skład wytwarzanego w wymieniu mleka wchodzą: woda, związki organiczne, do których zalicza się białko, tłuszcz, cukier mlekowy i witaminy, oraz związki nieorganiczne, czyli sole mineralne, a oprócz tego ciała odpornościowe, chro-niące oseski przed chorobami. Skład mleka poszczególnych gatunków zwierząt jest różny. Nie jest on stały również u jednego gatunku zmienia się zależnie od okresu, jaki upłynął od porodu, od ilości i jakości karmy, od pory dnia itp., a nawet w jednym udoju inny skład mają pierwsze krople mleka, a inny ostatnie. Mleko wydzielane w pierwszych dniach po porodzie zwane jest siarą. Skład jej dość znacznie odbiega od składu mleka. 

W organizmie zwierząt istnieją gruczoły wydzielania wewnętrznego, zwane też gruczołami dokrewnymi, ponieważ wytwarzaną substancję – hormony – wydzielają bezpośrednio do krwi. Hormony są niezbędne do życia, prawidłowego rozwoju i rozmnażania się zwierząt. Zaburzenia w działalności jednego lub więcej gruczołów dokrewnych wywołują chorobę lub nawet śmierć. Do ważniejszych gruczołów wydzielania wewnętrznego należą: przysadka mózgowa, tarczyca, trzustka oraz jądra i jajniki, czyli gruczoły płciowe. % Przysadka mózgowa, leżąca w czaszce, wytwarza kilka grup hormonów, które między innymi wywierają wpływ na wzrost i dojrzewanie komórek płciowych, na wydzielanie mleka oraz regulują działalność niektórych innych gruczołów do-krewnych. Przysadka mózgowa zatem kieruje działalnością innych gruczołów. 0 Tarczyca, mieszcząca się w okolicy szyi, wytwarza hormon, który przyspiesza przemianę materii. Choroby tarczycy są bardzo groźne. Tworzy się wówczas tak zwane wole, to jest zgrubienie szyi. 0 Trzustka, położona w jamie brzusznej, wydziela hormon umożliwiający wykorzystywanie przez organizm cukrów. Niewydzielanie tego hormonu wywołuje ciężką chorobę, zwaną cukrzycą. % Gruczoły płciowe wytwarzają hormony, które wpływają na rozwój narządów rozrodczych i kształtowanie się zewnętrznych cech płciowych charakterystycznych dla osobników męskich i żeńskich. Usunięcie tych gruczołów, czyli kastracja albo trzebienie, powoduje zanik popędu płciowego i niedorozwój narządów rozrodczych. Zwierzęta trzebione tracą charakterystyczne zewnętrzne cechy płciowe, lepiej się tuczą, mają lepsze przyrosty wagowe, są łatwiejsze w obsłudze. Wykastrowane ogiery, zwane wałachami, są spokojniejsze i o wiele lepiej pracują. Trzebienie należy przeprowadzać tylko w młodym wieku zwierzęcia. W praktyce jest szeroko stosowane trzebienie młodych knurów i tryczków.