Otręby żytnie

Otręby żytnie mają mniejszą wartość niż pszenne i działają lekko obstrukcyjnie (zatwardzająco). Stosuje się je w żywieniu tuczników. Otręby jęczmienne i owsiane mają małą wartość z powodu zawartości włókna pochodzącego z łusek. Z nasion roślin oleistych wymywa się za pomocą benzyny (ekstrahuje) olej. Pozo-stałość stanowią mączki lub śruty po-ekstrakcyjne, zawierające dużo białka roślinnego i soli mineralnych, a zwłaszcza fosforu. Podobnie jak otręby, są one przeważnie zużywane do produkcji przemysłowych mieszanek paszowych. Do pasz treściwych stanowiących produkt uboczny przemysłu rolno-spożywczego należy zaliczyć też kiełki słodowe i suszone młóto, dostarczane przez przemysł browarniczy. Poza tym produkuje się drożdże pastewne – wysoko białkowe pasze stosowane w żywieniu niemal wszystkich gatunków zwierząt. Produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego jest mleko odtłuszczone, nie będące wprawdzie paszą treściwą, ale zawierające dość dużo białka i soli mineralnych. Skarmiać je należy zupełnie świeże, tzw. słodkie, lub kwaśne, nie wolno natomiast dawać zwierzętom nadkwaśniałego, gdyż wywołuje zaburzenia w trawieniu. Mleko odtłuszczone stosuje się w żywieniu starszych cieląt, świń i drobiu, natomiast młodszym cielętom i prosiętom daje się mleko pełne, zawierające wszystkie składniki pokarmowe niezbędne zwierzętom w pierwszym okresie ich życia, a między innymi tłuszcz i rozpuszczone w nim witaminy A i D, których brak w mleku odtłuszczonym. Produktem ubocznym uzyskiwanym przy produkcji masła jest maślanka, mająca podobną wartość jak mleko odtłuszczone. Serwatka, powstająca przy produkcji serów, ma wartość pokarmową o połowę mniejszą niż mleko odtłuszczone.