Pastwisko

Pastwisko jest użytkiem zielonym o zwartym poroście traw, motylkowych (zwłaszcza koniczyn) i innych roślin. Wypas na odpowiednio pielęgnowanym pastwisku jest podstawowym i naturalnym sposobem żywienia zwierząt w okresie lata. Duże jego znaczenie w żywieniu jest wynikiem nie tylko wysokiej wartości pokarmowej roślin pastwiskowych. Przyczynia się do tego również fakt, że zwierzęta pasąc się, mają możność swobodnego poruszania się na świeżym powietrzu i korzystania z bezpośredniego działania promieni słonecznych, co bardzo dobrze wpływa na ich rozwój i zdrowie.