Pasze mineralne i syntetyczne związki amonowe

Pasze mineralne są dodawane do dawek pokarmowych w razie wystąpienia niedoborów pewnych składników w żywieniu zwierząt. Pasze mineralne można podzielić na zawierające: 1) związki wapnia, 2) związki wapnia i fosforu, 3) związki sodu i chloru, 4) mikroelementy. Jako paszę wapniową najczęściej stosuje się kredę szlamową, gdy w paszy jest dużo kwasów, które odwapniają organizm, szczególnie w okresach żywienia kiszonkami lub liśćmi buraków. Wapń w kredzie szlamowanej występuje w postaci dość trudno przyswajalnej. Paszą wapniowo-fosforową jest pastewny fosforan wapnia, zawierający oba pierwiastki w postaci łatwo przyswajalnej. Składniki te występują też w mączce mięsno-kostnej.