Pasze treściwe

Zawierają one dużo łatwo strawnych składników pokarmowych, a przede wszystkim białka i węglowodanów, natomiast bardzo mało włókna. Z uwagi na cenne właściwości stosuje się je głównie w żywieniu zwierząt młodych. Dla dorosłych stanowią one uzupełnienie dawki pokarmowej. Stosuje się je np. w żywieniu samic ciężarnych i karmiących, krów wysokomlecznych, koni wykonujących ciężkie prace itp. Pasze treściwe są na ogół drogie i dlatego należy umiejętnie je dawkować, aby produkcja była opłacalna.

Poszczególne pasze treściwe różnią się nieraz znacznie wartością pokarmową, ilością białka i jego wartością biologiczną, zawartością składników mineralnych oraz węglowodanów. Pasze pochodzenia zwierzęcego zawierają dużo białka pełnowartościowego, a pasze pochodzenia roślinnego zwykle. znacznie mniej, i to niepełnowartościowego. Mączka mięsno- kostna np. w 1 kg zawiera około 88 g fosforu, a ziarno owsa około 3 g, mimo że obie te pasze zaliczane są do grupy pasz treściwych.

Pasze treściwe dzielimy na przemysłowe mieszanki paszowe, pasze produkowane w gospodarstwie rolnym oraz pasze stanowiące produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Przemysłowe mieszanki paszowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu