Podział i charakterystyka pasz

Pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich dzieli się na trzy podstawowe grupy: objętościowe, treściwe i mineralne. Pasze objętościowe są to pasze roślinne zawierające mało – w stosunku do swej objętości – strawnych składników pokarmowych. Dzieli się je na pasze objętościowe soczyste – o dużej zawartości wody, jak np. zielonki, kiszonki i rośliny okopowe, oraz pasze objętościowe suche – zawierające mało wody, a dużo niestrawnego włókna, jak słoma i plewy lub złej jakości siano. Pasze treściwe odznaczają się dużą zawartością strawnych składników pokarmowych, w tym szczególnie białka i skrobi. Stanowią one dużą i różnorodną grupę. Można je podzielić na: przemysłowe mieszanki paszowe, pasze produkowane w gospodarstwie oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Pasze mineralne są to substancje nieor-ganiczne zawierające składniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są one dodawane do pasz przy niedoborze w dawkach pokarmowych tych składników. przewodu pokarmowego poszczególne gatunki zwierząt w różnym stopniu trawią i wykorzystują białko, węglowodany i inne składniki pokarmowe zawarte w rozmaitych paszach. Strawność i wykorzystanie pasz zależy też od wieku i stanu zdrowia zwierząt. W roku 1970 ukazało się V wydanie „Norm żywienia zwierząt gospodarskich”, wydane przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Na tych „Normach” właśnie oparte są dawki pokarmowe podane w tym podręczniku.