Poplon

Poplon ściernikowy stanowią rośliny uprawiane po roślinach wcześnie schodzących z pola, np. po rzepaku, rzepiku, jęczmieniu ozimym itd. Najczęściej jako poplony ścierniskowe uprawia się rośliny motylkowe same lub w mieszankach z nie- motylkowymi, np. łubiny, wykę, peluszkę czy seradelę razem z kukurydzą, słonecznikiem, gorczycą lub rzepakiem. Poplony ozime są to rośliny wysiewane po sprzęcie plonu głównego, w drugiej połowie sierpnia, przeważnie w celu uzyskania na wiosnę pierwszej zielonki na paszę. Po ich wykorzystaniu wczesną wiosną uprawia się rośliny o późnym terminie siewu, stanowiące plon główny, dlatego poplony ozime często nazywaną są przedplo- nami. Jako poplony ozime uprawia się najczęściej wykę ozimą w mieszankach z żytem lub pszenicą oraz rzepak i rzepik ozimy.