Powiązanie działania narządów i układów w organizmie

Trzeba podkreślić, że poszczególne narządy i układy ściśle współdziałają ze sobą i są wzajemnie od siebie zależne. Gdyby na przykład nie działał układ mięśniowy, umożliwiający ruch, zwierzę nie mogłoby pobierać pokarmu ani oddychać. Gdyby przestał działać układ oddechowy, pozbawione tlenu tkanki bardzo szybko by zamarły. Gdyby układ moczowy nie wydalał zbędnych substancji, nastąpiłoby zatrucie organizmu. Gdyby układ pokarmowy nie przyswajał składników odżywczych, a krew nie’ roznosiła ich do wszystkich narządów i tkanek, organizm nie miałby energii na wykonywanie jakichkolwiek czynności, nie mógłby żyć. Jak z tego wynika, sprawne działanie wszystkich narządów jest rzeczą niezmiernie ważną. Trzeba zatem dbać o zdrowie zwierząt, gdyż warunkuje ono ich produkcyjność. Zwierzęta trzymane w dusznych i brudnych pomieszczeniach nie mogą dostarczyć do tkanek odpowiedniej ilości tlenu. Niedostatecznie lub nieprawidłowo żywione – nie mają dostatecznej ilości składników do produkcji mleka, jaj, wełny, mięsa lub do wykonywania wymaganej od nich pracy.