Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego

Do pasz treściwych dostarczanych przez przemysł rolno-spożywczy należą otręby i śruty poekstrakcyjne. Otręby są produktem ubocznym uzyskiwanym w przemyśle młynarskim przy przemiale oczyszczonego ziarna, po od- sianiu mąki. Składają się one z roztartych łupinek ziarna, zarodków i części mączystych. Otręby pszenne są cenną paszą działającą mlekopędnie. Stosuje się je przede wszystkim w żywieniu krów mlecznych i loch karmiących oraz młodzieży. Działają też lekko przeczyszczająco. Są paszą dietetyczną i stanowią jeden z podstawowych składników mieszanek pasz treściwych.