Przebieg kiszenia

Przebieg kiszenia zależy w dużym stopniu od zawartości wody w zakiszanych roślinach. Jeśli jest jej za wiele, to wydziela się dużo soku, który ścieka na dno zbiornika. Powstają wówczas gorsze warunki dla rozwoju bakterii kwasu mlekowego, kwasowość bowiem nie jest zbyt wysoka, mogą więc rozwijać się bakterie kwasu masłowego. Stwierdzono, że najlepiej zakiszają się rośliny zawierające około 65-75% wody. Ponieważ w praktyce często zawierają one jej o wiele więcej, należy obniżyć ich wilgotność, aby proces kiszenia przebiegał prawidłowo. Można to uzyskać kilkoma sposobami: 0 przez nieco opóźniony sprzęt roślin, tzn. zbiór ich w późniejszej fazie rozwojowej, gdy zawierają więcej suchej masy 0 przez podsuszanie przed zakiszeniem # przez dodanie pasz suchych. Szczególnie wskazane jest podsuszanie zielonek przed kiszeniem powinno to być szeroko stosowane w praktyce. W gospodarstwach rolnych posiadających dobre, szczelnie zamykane zbiorniki można produkować tzw. sianokiszonki. Po bardzo silnym podsuszeniu roślin, do około 60% wilgotności, tnie się je na sieczkę i dopiero potem zakisza. Straty składników pokarmowych są wówczas nieduże, a uzyskana pasza jest bardzo wartościowa.

Rośliny twarde, jak kukurydza, słonecznik itp., należy ciąć na krótką sieczkę, długości 2-4 cm. Ułatwia to lepsze ich przyleganie i usuwanie resztek powietrza, ponadto z przeciętych roślin prędzej wypływa sok i szybciej zaczyna się fermentacja mlekowa, a tym samym zahamowana zostaje działalność bakterii kwasu masłowego.