Rośliny motylkowe

Rośliny motylkowe znacznie poprawiają wartość pokarmową pastwiska, a zwłaszcza stosunkowo najczęściej występująca na nim koniczyna biała. Dużą wartość mają też: koniczyna czerwona, komonica zwyczajna, lucerna siewna i chmielowa, ale rzadko spotyka się je w poroście pastwiskowym. Do motylkowych o średniej wartości zalicza się: lucernę sierpowatą, wykę ptasią i przelot. Do ujemnych właściwości należy krótkotrwałość występowania niektórych motylkowych, np. koniczyn, oraz zanikania wskutek przygryzania i wydeptywania przez zwierzęta powstałe puste miejsca opanowywane są przez chwasty.