Rośliny okopowe

Rośliny okopowe pastewne są bardzo cenną, smaczną i dietetyczną paszą soczystą, stosowaną w żywieniu zwierząt przede wszystkim w zimie. Kłęby i korzenie okopowych zawierają dużo łatwo strawnych węglowodanów, a niewiele białka, tłuszczu i soli mineralnych, z wyjątkiem jedynie potasu, który znajduje się w nich w większych ilościach. Witaminy występują w okopowych w różnych ilościach brak w nich zupełnie witaminy D, niektóre gatunki’ zawierają sporo karotenu, jak np. marchew czerwona i żółta. Do okopowych pastewnych zalicza się ziemniaki, buraki pastewne, buraki cukrowe, marchew pastewną, brukiew i inne.

Ziemniaki są podstawową paszą w żywieniu trzody chlewnej, a zwłaszcza tuczników, gdyż mają właściwości tuczące (dużo węglowodanów). Stosuje się je również jako paszę uzupełniającą w żywieniu koni i bydła, a szczególnie opasów. Trzeba pamiętać, że ziemniaki, które wskutek złego przykrycia ziemią zazieleniły się, zawierają dużo trującej substancji zwanej solaniną duże jej ilości zawierają również bulwy skiełkowane, a zwłaszcza kiełki, które należy bezwzględnie usunąć. Ziemniaki takie należy ugotować w parniku, a wodę odlać, ponieważ rozpuściła się w niej solanina. Buraki pastewne i cukrowe są paszą dobrą, mlekopędną, chętnie zjadaną przez bydło. Mniejsze znaczenie mają w żywieniu trzody chlewnej lochom daje się surowe, a tucznikom parowane wraz z wodą, w której się gotowały, gdyż zawiera ona dużo cukru. Konie dobrze wykorzystują buraki cukrowe. Z odmian buraków pastewnych najbardziej wartościowe są półcukrowe.