Schemat krążenia krwi w organizmie

W organizmie każdego zwierzęcia istnieją dwa układy krążenia krwi, czyli krwi- obiegi: krwiobieg duży i krwiobieg mały. Krwiobieg duży. Skurcz lewej komory serca tłoczy krew bogatą w tlen do tętnicy głównej zwanej aortą, rozgałęziającej się na liczne, coraz mniejsze tętnice i tętniczki, aż do naczyń włosowatych, tworzących w tkankach gęstą sieć. Poprzez ich ścianki tlen i składniki pokarmowe przenikają z krwi do komórek organizmu. Do innych naczyń włosowatych (żylnych) przenika z komórek dwu-tlenek węgla oraz inne niepotrzebne produkty. Naczynia włosowate, w których płynie krew odtleniona, łączą się w żyłki, następnie coraz grubsze i większe żyły, aż wreszcie uchodzą do prawego przedsionka serca. 

Przez ich ścianki krew oddaje dwutlenek węgla, a pobiera tlen. Z kolei naczynia włosowate stopniowo łączą się w coraz większe żyłki i żyły, aż wreszcie żytami płucnymi utleniona krew dopływa do lewego przedsionka serca. Krew składa się z płynnego żółtawego osocza, stanowiącego główną masę krwi, oraz z krwinek czerwonych i białych. Osocze ma bardzo ważną właściwość, polegającą na zdolności krzepnięcia. Dzięki temu w wypadku skaleczenia krew krzepnie i przestaje wyciekać z rany. W skład osocza wchodzi też przezroczysty, bezbarwny płyn, zwany surowicą, który ma zdolność wytwarzania ciał odpornościowych, chroniących organizm przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Odpowiednio przygotowana surowica odgrywa doniosłą rolę w lecznictwie, gdyż wykorzystywana jest do uodporniania ludzi i zwierząt przeciw chorobom zakaźnym.