Skarmianie kiszonki

Dobrze przygotowana kiszonka jest paszą smaczną i wartościową, korzystnie oddziałującą na procesy trawienia. Zwierzęta, które nie były nigdy nią karmione, początkowo zawsze jedzą ją niechętnie, lecz przyzwyczajają się szybko zarówno zimą, jak i latem. W zasadzie wszystkie zwierzęta mogą być karmione kiszonką, najczęściej jednak stosuje się ją w żywieniu krów mlecznych, przy czym dawka dzienna nie powinna przekraczać 30 kg na sztukę. Bydło opasowe może otrzymywać od 15 do 20 kg kiszonki na sztukę dziennie, jałowizna 4-8 kg. Trzoda chlewna również dobrze trawi kiszonki dawka dla tucznika wynosi od 2 do 4 kg dziennie. Taką samą ilość można dawać owcom. Konie rzadziej bywają karmione kiszonką dzienna dawka dla nich nie powinna przekraczać 8 kg na sztukę. Kiszonki są odpowiednią paszą również dla drobiu, lecz w okresie produkcji jaj wylęgowych zaleca się ograniczać jej dawki. W okresie żywienia kiszonkami wszystkie gatunki zwierząt powinny otrzymywać dodatek paszy mineralnej, zawierającej związki wapnia.