Słonecznik

Słonecznik dostarcza dużo zielonej masy (od 300 do 800 ą z 1 ha), lecz jest paszą mniej wartościową, gdyż zawiera mniej białka. Stosowany jest w żywieniu bydła, ponieważ jednak szybko ulega zdrewnieniu, musi być skarmiany w okresie zawiązywania pąków kwiatowych, a najpóźniej na początku kwietnia. Bardzo często sporządza się z niego kiszonki. I’ W praktyce zaczyna się stosować na szeroką skalę mieszanki wieloletnich roślin motylkowych z trawami pastewnymi zamiast upraw jednogatunkowych. W ten sposób uzyskuje się paszę bardziej urozmaiconą, smaczniejszą, o korzystniejszym stosunku białka do węglowodanów i pełniejszym składzie witaminowym. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko, gdyby wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych jeden ze składników mieszanki przepadł. Najczęściej stosuje się tzw. mieszankę poznańską, w której skład wchodzą: inkarnatka, czyli koniczyna szkarłatna – 20 kg, wyka ozima – 40 kg, rajgras angielski – 16 kg (wysiew na 1 ha). W mieszance gorzowskiej rajgras angielski jest zastąpiony rajgrasem włoskim.