Smak dobrej kiszonki

Smak dobrej kiszonki powinien być przyjemny, lekko kwaskowaty. Zbyt kwaśny smak nasuwa podejrzenie, że w masie kiszonkowej nastąpił silny rozwój bakterii kwasu octowego. Przykry i gorzki smak wskazuje na obecność kwasu masłowego.

W dobrej kiszonce powinno być możliwe rozpoznanie łodyg i liści zakiszonych roślin. Złej jakości kiszonka jest mazista i nie można w niej rozróżnić części roślin. Nie należy jej skarmiać mieszając z innymi, smaczniejszymi paszami, lecz wyrzucić na kompost. Wybierając kiszonkę ze zbiornika, należy starać się odkryć jak najmniejszą jej powierzchnię oraz pobrać tyle, ile potrzeba na jednorazowy odpas. W okresie zimowym należy trochę ją potrzymać w ciepłym pomieszczeniu, aby lekko się ogrzała. Po pobraniu dawki kiszonki ze zbiornika trzeba odsłoniętą jej powierzchnię przykryć czystymi workami lub płachtą, a następnie wiązkami słomy dla ochrony przed mrozem w zimie, a przed wysychaniem – w lecie.