Sód i chlor

Sód i chlor zwierzęta otrzymują w soli, która znajduje się w handlu w postaci mączki lub brył, tzw. lizawek. Wytwórnie pasz przemysłowych produkują specjalne mieszanki pasz mineralnych z dodatkiem mikroelementów – Mikro- fos i MM. Pasze mineralne miesza się z paszami treściwymi lub ich mieszankami. Dawki można odmierzać łyżką stołową, której zawartość wynosi około 25-30 g. Drobnoustroje żyjące masowo w żwaczu wykorzystują związki azotowe niebiałkowe zawarte w paszy i tworzą z nich białko własnego ciała, które następnie jest trawione i wykorzystywane przez organizm zwierzęcy.