Sole mineralne

Sole mineralne służą do budowy ciała, zwłaszcza kości i krwi, i wywierają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Samice ciężarne zużywają wiele tych składników na budowę ciała płodu, a karmiące i wysokomleczne wydzielają je w mleku, dlatego trzeba dawać im pasze szczególnie obfitujące w te związki. Jeśli w paszy występuje niedobór związków mineralnych, to zwierzę czerpie je z kości i innych narządów, co powoduje zaburzenia w organizmie i choroby, do czego nie wolno dopuścić. Do ważniejszych soli mineralnych zalicza się związki wapnia, fosforu, żelaza, miedzi, kobaltu, jodu.