Sposoby określania wartości pokarmowej pasz

Wartość pokarmowa paszy jest tym wyższa, im więcej pasza zawiera strawnych składników pokarmowych, niezbędnych do wytwarzania energii. Wartość tę określamy w tak zwanych jednostkach pokarmowych. Za jednostkę przyjęto wartość 1 kg owsa i nazwano go jednostką pokarmową owsianą. Porównując wartość innych pasz z wartością 1 kg owsa określono, ile jednostek pokarmowych zawiera 1 kg danej paszy. Na przykład w żywieniu trzody chlewnej następujące ilości pasz mają wartość 1 jednostki pokarmowej: 3,1 kg ziemniaków parowanych, 4,5 kg marchwi pastewnej czerwonej, 1,4 kg otrąb pszennych, 0,9 kg śruty jęczmiennej.

Należy rozumieć to w ten sposób, że świnia może wytworzyć taką samą ilość energii, gdy zje 1 kg owsa albo 3,1 kg ziemniaków parowanych, albo 4,5 kg marchwi pastewnej czerwonej lub 1,4 kg otrąb pszennych itd. Można obliczyć też ilość jednostek zawartych w 1 kg tych pasz. Przykład: jeśli świnia może wytworzyć z 3,1 kg ziemniaków parowanych taką samą ilość energii jak z 1 kg owsa, czyli z 1 jednostki pokarmowej to z 1 kg ziemniaków parowanych wytworzy około 3 razy mniej. Należy zatem podzielić wartość 1 jednostki pokarmowej owsianej przez 3,1 kg ziemniaków parowanych, czyli: 1 : 3,1 = 0,32. A zatem 1 kg ziemniaków parowanych ma wartość 0,32 jednostki pokarmowej owsianej. 6,5 KG Przybliżone ilości różnych pasz (buraki, ziemniaki, słoma i ziarno) mające wartość 1 jednostki pokarmowej owsianej Obliczając w ten sam sposób wartość innych pasz, dowiemy się, że: 1 kg marchwi pastewnej czerwonej ma wartość 0,22 jednostki pokarmowej, 1 kg otrąb pszennych ma wartość 0,74 jednostki pokarmowej, 1 kg śruty jęczmiennej ma wartość 1,12 jednostki pokarmowej. Wiemy, że niezbędnego zwierzęciu białka nie można zastąpić innymi składnikami, dlatego, aby w pełni ocenić wartość pokarmową pasz, trzeba wiedzieć też, ile zawierają one białka. Ilość białka strawnego podaje się zwykle w gramach, określając, ile zawiera go 1 kg paszy lub 1 jednostka pokarmowa danej paszy. Na przykład wymienione poprzednio pasze zawierają następujące ilości białka strawnego: 1 kg ziemniaków parowanych – 13 g białka strawnego, 1 kg marchwi pastewnej czerwonej – 9 g białka strawnego, 1 kg otrąb pszennych – 107 g białka strawnego, 1 kg śruty jęczmiennej – 81 g białka strawnego.

Z kolei można obliczyć, ile gramów białka znajduje się w takiej ilości paszy, która ma wartość 1 jednostki pokarmowej. Przykład: 1 kg marchwi pastewnej czerwonej ma – jak podano – wartość 0,22 jednostki pokarmowej. Aby więc dostarczyć zwierzęciu całą jednostkę pokarmową, trzeba mu dać średnio około 4,5 kg marchwi. Ile białka dostarczymy w tej ilości? 1 kg marchwi zawiera 9 g białka, a więc w 4,5 kg, czyli w 1 jednostce pokarmowej, będzie go 40,5 g (9 g X 4,5). Dla wymienionych poprzednio pasz uzyskano następujące dane: w 1 jednostce pokarmowej zawartej w 3,1 kg ziemniaków parowanych znajduje się 40,5 g białka strawnego, w 1 jednostce pokarmowej zawartej w 4,5 kg marchwi pastewnej czerwonej znajduje się 41 g białka strawnego, w 1 jednostce pokarmowej zawartej w 1,4 kg otrąb pszennych znajduje się 150 g białka strawnego, w 1 jednostce pokarmowej zawartej w 0,9 kg śruty jęczmiennej znajduje się 73 g białka strawnego.