Stawy

Ruchome połączenia kości nazywa się stawami. Staw składa się z zakończenia kości po-krytych gładkimi chrząstkami i z torebki stawowej, która w czasie ruchu wydziela maź stawową, zmniejszającą tarcie po-wierzchni stawowych. Dzięki wiązadłom łączącym kości tworzące staw utrzymują się one we właściwym położeniu. W szkielecie rozróżnia się: czaszkę, kręgosłup, kości klatki piersiowej, kości kończyn przednich i tylnych. W czaszce rozróżniamy dwie zasadnicze części. Górna część, tak zwana mózgowia, zbudowana z twardych, mocnych kości, ma kształt skrzyneczki chroniącej mózg i początek rdzenia kręgowego przed uszkodzeniem. Znajdują się też w niej oczodoły. W dolnej części czaszki, tak zwanej twarzowej, znajdują się jama nosowa i jama gębowa, ograniczona kośćmi szczęki górnej i szczęki dolnej, czyli żuchwowej. Znajduje się tu początek układów oddechowego i pokarmowego.