Strawność paszy

Pobrana przez zwierzę pasza nie zostaje w całości zużyta przez organizm. Nie strawiona jej część zostaje wydalona w postaci kału. Pasza powinna być jak najbardziej strawna, ponieważ zwierzę może wykorzystać tylko te składniki, które strawi. Stopień strawności paszy zależy od zawartości w dawce pokarmowej poszczególnych składników. Dobrze trawiona i wykorzystywana jest taka dawka pokarmowa, która zawiera wszystkie składniki potrzebne zwierzęciu. Im więcej pa-sza zawiera włókna, tym jest mniej strawna. Należy pamiętać, że w paszy musi być jednak pewna ilość włókna, gdyż bez niego trawienie nie przebiega normalnie. Duży wpływ na strawność wywiera ilość białka zawartego w paszy. Na przykład jeżeli zawiera ona dużo węglowodanów, a za mało białka, to jest źle trawiona, szczególnie przez przeżuwacze. Wpływ na strawność ma również świeżość i czystość paszy oraz jej smak i zapach, a także inne czynniki, często zależne bezpośrednio od człowieka, przede wszystkim zaś odpowiednie przygotowanie do skarmiania oraz wielkość dawki (nieduże dawki zwierzęta trawią lepiej). Poza tym nagłe zmiany w żywieniu mogą spowodować poważne zaburzenia w trawieniu. Zdarza się to często np. u koni przy nagłym przejściu na żywienie dużymi dawkami świeżego żyta. Do ważnych czynników wpływających na strawność i wykorzystanie składników pokarmowych zalicza się także przestrzeganie punktualności karmienia ‚y zadawania pasz w ustalonej kolejności. W czasie odpasu w pomieszczeniu powinien panować spokój. Różne gatunki zwierząt niejednakowo trawią poszczególne składniki pokarmowe i poszczególne pasze. Pasze roślinne o dużej zawartości włókna lepiej trawią zwierzęta przeżuwające niż nieprzeżuwacze, dlatego np. siano i słoma, zawierające dużo włókna, są stosowane przede wszystkim w żywieniu bydła i owiec, a małe znaczenie mają w żywieniu świń (tylko siano).

Duży wpływ na stopień strawności pasz ma stan zdrowia zwierzęcia sztuki chore lub po przebytej chorobie trawią gorzej. Stan uzębienia ma również wpływ na stopień trawienia. Zwierzęta bardzo młode nie mają jeszcze należycie wykształconego przewodu pokarmowego i dlatego pasze stałe trawią znacznie gorzej. Również bardzo stare zwierzęta z powodu braku zębów i trudności w rozdrabnianiu pokarmu mają obniżoną zdolność trawienia.